Members area

Loading...

Register

Don't have a login?

Join us

Become a member

  • Connect with others through events, workshops, campaigns and our NEW online forum, Your Community
  • Discover information and insights in our resource hub and receive the latest updates via email
  • Access one-to-one support and tailored services which help reduce barriers for deaf children
Menu Open mobile desktop menu

I Can Fingerspell!

I Can Fingerspell! is open to any pupil studying for the Foundation Welsh Baccalaureate as an option for the community challenge module.

As an option for the community challenge module, it invites pupils to learn to fingerspell the English and Welsh alphabet and pass this knowledge on to younger pupils.

Deaf young people and sign users have often told us that they want more people to learn to sign so that they can feel more included. The fingerspelling alphabet forms a crucial part of communication for all sign language users and is a great introduction to sign language – so thank you for your interest in helping us to spread the word.

If you are interested in taking up this challenge, take a look at the videos below which show how to spell finger in the English and Welsh alphabet.

For further information, please contact [email protected].

https://youtube.com/embed/oAE2m3TDMbg?rel=0&showinfo=0&enablejsapi=1&origin=https://www.ndcs.org.uk

I Can Fingerspell! English alphabet

Learn how to fingerspell the English fingerspelling alphabet.

Horizontal rule block

Dw i'n gallu sillafu â'r bysedd!

Mae Dw i'n gallu sillafu â'r bysedd! ar agor i unrhyw ddisgybl sy'n astudio ar gyfer Bagloriaeth Sylfaen Cymru fel opsiwn ar gyfer y modiwl her gymunedol.

Fel opsiwn ar gyfer y modiwl her gymunedol, mae'n gwahodd disgyblion i ddysgu sut i sillafu'r wyddor Saesneg a/neu Gymraeg â'r bysedd ac i rannu'r wybodaeth hon â disgyblion iau.

Mae pobl ifanc byddar sy'n arwyddo yn aml wedi dweud wrthon ni eu bod nhw eisiau mwy o bobl i ddysgu sut i arwyddo fel eu bod nhw'n gallu teimlo eu bod yn cael eu cynnwys i raddau mwy helaeth. Mae'r wyddor sillafu â'r bysedd yn ffurfio rhan hanfodol o gyfathrebu ar gyfer pob defnyddiwr iaith arwyddion ac yn gyflwyniad ardderchog i iaith arwyddion – felly diolch am eich diddordeb mewn helpu ni i roi'r gair ar led.

Os oes diddordeb gennych mewn cymryd yr her hon, edrychwch ar y fideos isod sy'n dangos sut i sillafu bys yn yr wyddor Saesneg a Gymraeg.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â [email protected].

https://youtube.com/embed/ojCK9bPCz9M?rel=0&showinfo=0&enablejsapi=1&origin=https://www.ndcs.org.uk

Dw i'n gallu sillafu â'r bysedd! Wyddor Gymraeg

Ddysgu sut i sillafu'r wyddor Gymraeg â'r bysedd.