Members area

Loading...

Register

Don't have a login?

Join us

Become a member

  • Connect with others through events, workshops, campaigns and our NEW online forum, Your Community
  • Discover information and insights in our resource hub and receive the latest updates via email and Families magazine
  • Access one-to-one support and tailored services which help reduce barriers for deaf children
  • Borrow technology and devices which support deaf children’s communication and independence
Menu Open mobile desktop menu

Ymwybyddiaeth o Fyddardod i Gynghorwyr Gyrfaoedd yng Nghymru

Bydd y modiwl e-ddysgu di-dâl hwn yn rhoi i chi gyflwyniad i ymwybyddiaeth o fyddardod ac yn eich helpu chi i sicrhau bod eich sesiynau yn hygyrch i bobl ifanc byddar. Hefyd bydd yn amlinellu pwyntiau allweddol i’w hystyried wrth ddarparu cyngor gyrfaoedd i bobl ifanc byddar. Bydd yn cymryd tuag awr i’w gwblhau.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y modiwl e-ddysgu hwn byddwch chi’n gallu:

  • Disgrifio beth a olygir gan fyddardod a sicrhau bod gwasanaethau yn hygyrch i bobl ifanc byddare.
  • Esbonio sut i ymestyn allan at blant a phobl ifanc byddar a’u hannog nhw i gael mynediad at gyngor gyrfaoedd.
  • Adnabod ystyriaethau allweddol wrth gyflwyno cyngor gyrfaoedd i bobl ifanc byddar.

Ar gyfer pwy ydy’r e-ddysgu hwn?

Mae’r modiwl e-ddysgu hwn wedi cael ei greu yn benodol ar gyfer cynghorwyr gyrfaoedd yng Nghymru.

Tystysgrif cyflawniad

Unwaith i chi gwblhau’r, byddwch chi’n gallu cael mynediad at eich tystysgrif.

Cost

Mae'r modiwl hwn yn rhad ac am ddim.

Barod i gofrestru?

• Cliciwch y botwm isod.
• Cewch eich cyfeirio at ein porth hyfforddi lle bydd rhaid ichi gofrestru neu fewngofnodi (yn dibynnu ar a ydych chi wedi cwblhau hyfforddiant gyda ni yn y gorffennol).
Noder: Mae’r manylion mewngofnodi i’n porth hyfforddi yn wahanol i’r manylion mewngofnodi rydych chi’n eu defnyddio os ydych chi’n aelod o’r Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y modiwl hwn neu yn cael unrhyw broblemau yn cael mynediad at y wybodaeth, cysylltwch â ni trwy anfon e-bost at [email protected].